No Image

60 NGUYÊN THẦN THÁI TUẾ

1 Tháng Một, 2015 admin 0

Thái tuế (太歲): Mộc Tinh (木星, Jupiter), còn gọi là Tuế Tinh (歲星), Thái Âm (太陰), Tuế Âm (歲陰), Tuế Quân (歲君), Thái Tuế Tinh […]